Thứ 7, 20/07/2024 - 04:39
Quyết định số 857/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện tại Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:20/06/2024
Ngày hiệu lực:20/06/2024
24/06/2024 Lượt xem 486
Ngày ban hành:24/06/2024
Ngày hiệu lực:20/06/2024
Số công báo Số 27 + 28
Số hiệu 857/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2024
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Hồ Thị Nguyên Thảo
Ngày có hiệu lực 20/06/2024
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật