Thứ 7, 20/07/2024 - 04:52
Quyết định sô 765 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:31/05/2024
Ngày hiệu lực:31/05/2024
03/06/2024 Lượt xem 1.565
Ngày ban hành:03/06/2024
Ngày hiệu lực:31/05/2024
Số công báo Số 27 + 28
Số hiệu 765 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2024
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Hồ Thị Nguyên Thảo
Ngày có hiệu lực 31/05/2024
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật