Thứ 7, 20/07/2024 - 03:50
Quyết dịnh số 764/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Ngày ban hành:31/05/2024
Ngày hiệu lực:31/05/2024
03/06/2024 Lượt xem 1.458
Ngày ban hành:03/06/2024
Ngày hiệu lực:31/05/2024
Số công báo Số 27 + 28
Số hiệu 764/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2024
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Lê Tấn Hổ
Ngày có hiệu lực 31/05/2024
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật