Thứ 7, 15/06/2024 - 10:45
Quyết định số 641 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Ngày ban hành:09/05/2024
Ngày hiệu lực:09/05/2024
10/05/2024 Lượt xem 636
Ngày ban hành:10/05/2024
Ngày hiệu lực:09/05/2024
Số công báo Số 21 + 22 + 23
Số hiệu 641 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2024
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Đào Mỹ
Ngày có hiệu lực 09/05/2024
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật