Thứ 3, 03/10/2023 - 04:21
Quyết định số 620 /QĐ-UBND Về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Ngày ban hành:23/05/2023
Ngày hiệu lực:23/05/2023
25/05/2023 Lượt xem 150
Ngày ban hành:25/05/2023
Ngày hiệu lực:23/05/2023
Số công báo Số 9 + 10 + 11
Số hiệu 620 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/05/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Hồ Thị Nguyên Thảo
Ngày có hiệu lực 23/05/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật