Thứ 3, 03/10/2023 - 04:19
Quyết định số 576/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực kiến trúc thay thế thông tin liên quan đến nơi cư trú bằng mã định danh cá nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của ...
Ngày ban hành:12/05/2023
Ngày hiệu lực:12/05/2023
15/05/2023 Lượt xem 68
Ngày ban hành:15/05/2023
Ngày hiệu lực:12/05/2023
Số công báo Số 9 + 10 + 11
Số hiệu 576/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/05/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Hồ Thị Nguyên Thảo
Ngày có hiệu lực 12/05/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật