Thứ 2, 04/03/2024 - 00:37
Quyết định số 53 /2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024) và Quyết định .....
Ngày ban hành:03/11/2023
Ngày hiệu lực:14/11/2023
06/11/2023 Lượt xem 127
Ngày ban hành:06/11/2023
Ngày hiệu lực:14/11/2023
Số công báo Số 25 + 26
Số hiệu 53 /2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Tạ Anh Tuấn
Ngày có hiệu lực 14/11/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật