Thứ 7, 20/07/2024 - 04:58
Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo Bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của Hội đồng trên địa bàn tỉnh ...
Ngày ban hành:17/06/2024
Ngày hiệu lực:28/06/2024
18/06/2024 Lượt xem 1.052
Ngày ban hành:18/06/2024
Ngày hiệu lực:28/06/2024
Số công báo Số 27 + 28
Số hiệu 28/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2024
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Người ký Hồ Thị Nguyên Thảo
Ngày có hiệu lực 28/06/2024
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật