Thứ 7, 15/06/2024 - 11:20
Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 ....
Ngày ban hành:09/06/2022
Ngày hiệu lực:
10/06/2022 Lượt xem 3.410
Ngày ban hành:10/06/2022
Ngày hiệu lực:
Số công báo Số 9 + 10 + 11
Số hiệu 22/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2022
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất đai - Xây dựng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Hồ Thị Nguyên Thảo
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực 20/06/2022
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật