Thứ 2, 04/03/2024 - 02:09
Quyết định số 1565 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Ngày ban hành:15/11/2023
Ngày hiệu lực:15/11/2023
16/11/2023 Lượt xem 150
Ngày ban hành:16/11/2023
Ngày hiệu lực:15/11/2023
Số công báo Số 27 + 28 + 29
Số hiệu 1565 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Hồ Thị Nguyên Thảo
Ngày có hiệu lực 15/11/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật