Thứ 7, 15/06/2024 - 11:32
Quyết định 398/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản thuộc thẩm quyền giải ....
Ngày ban hành:04/04/2023
Ngày hiệu lực:04/04/2023
11/04/2023 Lượt xem 405
Ngày ban hành:11/04/2023
Ngày hiệu lực:04/04/2023
Số công báo Số 8
Số hiệu 389/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/04/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Lê Tấn Hổ
Ngày có hiệu lực 04/04/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật