Thứ 7, 20/07/2024 - 03:55
Nghị quyết sô 21/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc....
Ngày ban hành:18/10/2023
Ngày hiệu lực:18/10/2023
01/11/2023 Lượt xem 414
Ngày ban hành:01/11/2023
Ngày hiệu lực:18/10/2023
Số công báo Số 25 + 26
Số hiệu 21/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/10/2023
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chế độ, chính sách xã hội
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Cao Thị Hòa An
Ngày có hiệu lực 18/10/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật