Thứ 7, 15/06/2024 - 10:28
Quyết định số 47 /2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:07/09/2023
Ngày hiệu lực:19/09/2023
11/09/2023 Lượt xem 1.972
Ngày ban hành:11/09/2023
Ngày hiệu lực:19/09/2023
Số công báo Số 17 + 18 + 19
Số hiệu 47 /2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Tạ Anh Tuấn
Ngày có hiệu lực 19/09/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật