Thứ 7, 15/06/2024 - 11:25
Quyết định số 45 /2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:10/08/2023
Ngày hiệu lực:22/08/2023
10/08/2023 Lượt xem 1.592
Ngày ban hành:10/08/2023
Ngày hiệu lực:22/08/2023
Số công báo Số 17 + 18 + 19
Số hiệu 45 /2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Tạ Anh Tuấn
Ngày có hiệu lực 22/08/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật