Thứ 7, 15/06/2024 - 10:20
Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:27/07/2023
Ngày hiệu lực:08/08/2023
27/07/2023 Lượt xem 1.800
Ngày ban hành:27/07/2023
Ngày hiệu lực:08/08/2023
Số công báo Số 17 + 18 + 19
Số hiệu 44/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/07/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Lê Tấn Hổ
Ngày có hiệu lực 08/08/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật