Thứ 7, 20/07/2024 - 04:03
Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với các dự án theo cơ chế đặc thù ...
Ngày ban hành:10/07/2023
Ngày hiệu lực:20/07/2023
11/07/2023 Lượt xem 3.333
Ngày ban hành:11/07/2023
Ngày hiệu lực:20/07/2023
Số công báo Số 22 + 23 + 24
Số hiệu 39/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Lê Tấn Hổ
Ngày có hiệu lực 20/07/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật