Thứ 7, 15/06/2024 - 12:09
Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND về việc Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông ...
Ngày ban hành:10/07/2023
Ngày hiệu lực:20/07/2023
11/07/2023 Lượt xem 1.787
Ngày ban hành:11/07/2023
Ngày hiệu lực:20/07/2023
Số công báo Số 22 + 23 + 24
Số hiệu 38/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Lê Tấn Hổ
Ngày có hiệu lực 20/07/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật