Thứ 7, 20/07/2024 - 03:02
Quyết định số 35 /2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:15/06/2023
20/06/2023 Lượt xem 3.045
Ngày ban hành:20/06/2023
Ngày hiệu lực:15/06/2023
Số công báo Số 12 + 13
Số hiệu 35 /2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Người ký Tạ Anh Tuấn
Ngày có hiệu lực 15/06/2023
Ngày hết hiệu lực 27/06/2023
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật