Thứ 7, 20/07/2024 - 03:55
Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:30/05/2023
Ngày hiệu lực:15/06/2023
31/05/2023 Lượt xem 2.825
Ngày ban hành:31/05/2023
Ngày hiệu lực:15/06/2023
Số công báo Số 12 + 13
Số hiệu 19/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Tạ Anh Tuấn
Ngày có hiệu lực 15/06/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật