Thứ 7, 20/07/2024 - 04:57
Quyết định số 1806/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ngày ban hành:14/12/2021
Ngày hiệu lực:14/12/2021
14/12/2021 Lượt xem 2.653
Ngày ban hành:14/12/2021
Ngày hiệu lực:14/12/2021
Số công báo Số 35 + 36 + 37
Số hiệu 1806/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/12/2021
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký
Ngày có hiệu lực 14/12/2021
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 61e0daa14d4809777c1d7b86.pdf

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật