Thứ 3, 03/10/2023 - 04:42
Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:29/05/2023
Ngày hiệu lực:10/06/2023
30/05/2023 Lượt xem 153
Ngày ban hành:30/05/2023
Ngày hiệu lực:10/06/2023
Số công báo Số 12 + 13
Số hiệu 17/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/05/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Tạ Anh Tuấn
Ngày có hiệu lực 10/06/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật