Thứ 3, 03/10/2023 - 04:45
Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:28/04/2023
Ngày hiệu lực:10/05/2023
28/04/2023 Lượt xem 169
Ngày ban hành:28/04/2023
Ngày hiệu lực:10/05/2023
Số công báo Số 9 + 10 + 11
Số hiệu 15/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2023
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký Tạ Anh Tuấn
Ngày có hiệu lực 10/05/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật