Thứ 3, 03/10/2023 - 03:44
Nghị quyết số 53/NQ-HĐND giao biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của tỉnh Phú Yên.
Ngày ban hành:09/12/2021
Ngày hiệu lực:09/12/2021
09/12/2021 Lượt xem 616
Ngày ban hành:09/12/2021
Ngày hiệu lực:09/12/2021
Số công báo Số 38 + 39 + 40
Số hiệu 53/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2021
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký
Ngày có hiệu lực 09/12/2021
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 61e0da338fc0ba01a47ece43.pdf

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật