Thứ 7, 20/07/2024 - 03:38
Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 vàNghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của...
Ngày ban hành:07/07/2023
Ngày hiệu lực:07/07/2023
24/07/2023 Lượt xem 3.730
Ngày ban hành:24/07/2023
Ngày hiệu lực:07/07/2023
Số công báo Số 14 + 15 + 16
Số hiệu 13/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2023
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực tài chính
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Cao Thị Hòa An
Ngày có hiệu lực 07/07/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật