Thứ 7, 15/06/2024 - 10:23
Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:07/07/2023
Ngày hiệu lực:07/07/2023
24/07/2023 Lượt xem 1.910
Ngày ban hành:24/07/2023
Ngày hiệu lực:07/07/2023
Số công báo Số 14 + 15 + 16
Số hiệu 12/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2023
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực đơn giá
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Cao Thị Hòa An
Ngày có hiệu lực 07/07/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật