Thứ 7, 20/07/2024 - 03:52
Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:07/07/2023
Ngày hiệu lực:07/07/2023
24/07/2023 Lượt xem 3.322
Ngày ban hành:24/07/2023
Ngày hiệu lực:07/07/2023
Số công báo Số 14 + 15 + 16
Số hiệu 05/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2023
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực trợ cấp
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Cao Thị Hòa An
Ngày có hiệu lực 07/07/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật