Thứ 3, 03/10/2023 - 04:28
Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND Quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:21/04/2023
Ngày hiệu lực:21/04/2023
08/05/2023 Lượt xem 434
Ngày ban hành:08/05/2023
Ngày hiệu lực:21/04/2023
Số công báo Số 9 + 10 + 11
Số hiệu 03/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/04/2023
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Cao Thị Hòa An
Ngày có hiệu lực 21/04/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật