Thứ 7, 15/06/2024 - 10:17
Nghị quyết 02 /2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:21/04/2023
Ngày hiệu lực:21/04/2023
08/05/2023 Lượt xem 2.115
Ngày ban hành:08/05/2023
Ngày hiệu lực:21/04/2023
Số công báo Số 9 + 10 + 11
Số hiệu 02 /2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/04/2023
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Cao Thị Hòa An
Ngày có hiệu lực 21/04/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật