Thứ 3, 03/10/2023 - 03:31
Nghị quyết 01 /2023/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:21/04/2023
Ngày hiệu lực:21/04/2023
08/05/2023 Lượt xem 174
Ngày ban hành:08/05/2023
Ngày hiệu lực:21/04/2023
Số công báo Số 9 + 10 + 11
Số hiệu 01 /2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/04/2023
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Cao Thị Hòa An
Ngày có hiệu lực 21/04/2023
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật