Thứ 7, 20/07/2024 - 03:53
Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.
Ngày ban hành:21/06/2019
Ngày hiệu lực:01/07/2019
21/06/2019 Lượt xem 3.496
Ngày ban hành:21/06/2019
Ngày hiệu lực:01/07/2019
Số công báo Số 18 + 19
Số hiệu 19/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2019
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký
Ngày có hiệu lực 01/07/2019
Ngày hết hiệu lực 05/07/2019
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống

Văn bản liên quan

Dữ liệu đang cập nhật