Tra cứu nhanh
Tra cứu chi tiết

Tra cứu chi tiết

Nhập Số, ký hiệu văn bản hoặc cụm từ trong trích yếu, nội dung văn bản để tìm kiếm.
Sử dụng dấu ngoặc kép để tìm chính xác cụm từ. Ví dụ: "đất đai", "quy hoạch"....
Nhập khoảng thời gian ban hành văn bản, hoặc đánh dấu chọn năm đăng Công báo, loại văn bản, cơ quan ban hành....
để giới hạn phạm vi tìm kiếm văn bản
Số/ký hiệu văn bản: 
Ví dụ: 12/2010/QĐ-UBND
Trích yếu, nội dung: 
Ví dụ: đất đai, quy hoạch,...
Giới hạn phạm vi tìm kiếm:
Khoảng thời gian ban hành văn bản từ ngày đến ngày (ngày/tháng/năm)
Năm đăng CB Loại văn bản Cơ quan ban hành địa phương Cơ quan ban hành Trung ương
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2000
Chỉ thị (CT-UBND)
Chỉ thị (CT)
Chương trình (CTr)
Chương trình hành động (CTHĐ-UBND)
Công văn (CV-UBND)
Hướng dẫn (HD)
Kế hoạch (KH)
Kế hoạch (KH-UBND)
Nghị quyết (NQ-HĐND)
Quyết định (QĐ-UBND)
Quyết định (QĐ-VPUBND)
Quyết định (QĐ-HĐND)
Quyết định đính chính (QĐĐC)
Thông báo (TB)
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa
Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu
Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu
Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa
Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân
Ủy ban nhân huyện Đồng Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa
Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu
Ủy ban nhân dân huyện Sông Cầu
Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh
Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa
Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa
Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa
Hội đồng nhân dân huyện Tuy An
Ủy ban nhân dân huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo
Sắp xếp kết quả theo:  
32,999,046 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner