"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Giới thiệu website Công báo Lịch sử Công báo Việt Nam Hệ thống website Công báo  


LỜI GIỚI THIỆU

 

       Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Phú Yên là thông tin pháp lý chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, có chức năng công bố các văn bản pháp luật chính thức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên Internet. Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Phú Yên có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

       Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Phú Yên cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho mọi đối tượng có yêu cầu, đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành; phục vụ công tác quản lý Nhà nước và công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Cơ quan chủ quản của Trang thông tin điện tử Công báo là Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Cơ quan quản lý, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Công báo là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (Trung tâm Thông tin và Công báo).

 

      Nội dung văn bản đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Phú Yên, gồm: Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật. Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo. Văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

(Theo Điều 6, Chương I, Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ).

 

 

 

       Cấu trúc Trang thông tin điện tử Công báo, gồm:

       - Mục Công báo: Đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo.

       - Mục văn bản mới: Đăng tải các văn bản pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vừa mới ban hành trong thời gian chờ biên tập Công báo.

       - Mục văn bản pháp luật địa phương: Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2007 đến nay.

       - Mục văn bản đã hết hiệu lực pháp luật: Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.

 

       Mọi ý kiến đóng góp, xin liên hệ theo địa chỉ:

       Trung tâm Thông tin và Công báo - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

       Địa chỉ: Số 07, Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

       Điện thoại: 0573.828747 Fax: 0573.824842

       Email: congbao@phuyen.gov.vn

33,693,552 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner