Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-06-2013 Quyết định số 976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước về UBND huyện Đồng Xuân và đổi tên Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước thành Trường THPT Nguyễn Thái Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
08-05-2013 Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 154-KL/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 
28-12-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
27-12-2012 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Sông Hinh đạt chuẩn quốc gia. 
27-12-2012 Quyết định số 2213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến thuộc thị xã Sông Cầu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,013,411 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner