Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Tổ chức bộ máy: 36 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế công chức, biên chế sự nghiệp các loại, chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính cho các cơ quan, đơn vị năm 2013 và chỉ tiêu lao động hành chính, biên chế sự nghiệp dự phòng để thực hiện chính sách thu hút, sử dụng trí thức năm 2013. 
23-11-2012 Quyết định số 1961/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Niềm vui. 
12-11-2012 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Phú Yên. 
07-11-2012 Quyết định số 1841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng”. 
07-11-2012 Quyết định số 1839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu quy hoạch và Thẩm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Phú Yên trực thuộc Sở Xây dựng. 
30-10-2012 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Hòa. 
24-10-2012 Quyết định số 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
26-09-2012 Quyết định số 1540/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên một số chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
19-09-2012 Quyết định số 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sông Hinh. 
19-09-2012 Quyết định số 1492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Sông Cầu. 
19-09-2012 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sơn Hòa. 
19-09-2012 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đồng Xuân. 
19-09-2012 Quyết định số 1489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh thành phố Tuy Hòa. 
19-09-2012 Quyết định số 1488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Tây Hòa. 
19-09-2012 Quyết định số 1487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Tuy An. 
09-09-2012 Quyết định số 1486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Đông Hòa. 
12-07-2012 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung biên chế công chức, biên chế các loại sự nghiệp năm 2012 và kế hoạch bổ sung biên chế công chức năm 2013 cho các đơn vị, địa phương. 
26-06-2012 Quyết định số 905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên. 
19-06-2012 Quyết định số 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 
18-06-2012 Quyết định số 841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 về việc thành lập Trung tâm Tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng thuộc Sở Công Thương. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,135,614 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner