Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 
12-07-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. 
06-07-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015. 
28-03-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. 
19-01-2012 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 
11-01-2012 Kế hoạch số 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 
16-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. 
05-12-2011 Quyết định số 2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sông Cầu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,135,335 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner