Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Y tế: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2012 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
14-09-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
12-07-2012 Quyết định số 1025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
26-06-2012 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Đồng Xuân - UBND huyện Đồng Xuân thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân trực thuộc Sở Y tế. 
25-06-2012 Quyết định số 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Phú Hòa - UBND huyện Phú Hòa thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa trực thuộc Sở Y tế. 
25-06-2012 Quyết định số 892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, phường thuộc Phòng Y tế thành phố Tuy Hòa - UBND thành phố Tuy Hòa thành Trạm Y tế các xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa trực thuộc Sở Y tế. 
25-06-2012 Quyết định số 891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Tuy An - UBND huyện Tuy An thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Tuy An trực thuộc Sở Y tế. 
25-06-2012 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã thuộc Phòng Y tế huyện Đông Hòa - UBND huyện Đông Hòa thành Trạm Y tế các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Đông Hòa trực thuộc Sở Y tế. 
25-06-2012 Quyết định số 889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, phường thuộc Phòng Y tế thị xã Sông Cầu - UBND thị xã Sông Cầu thành Trạm Y tế các xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu trực thuộc Sở Y tế. 
25-06-2012 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Sông Hinh - UBND huyện Sông Hinh thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh trực thuộc Sở Y tế. 
25-06-2012 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã thuộc Phòng Y tế huyện Tây Hòa - UBND huyện Tây Hòa thành Trạm Y tế các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa trực thuộc Sở Y tế. 
25-06-2012 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Sơn Hòa - UBND huyện Sơn Hòa thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa trực thuộc Sở Y tế. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,147,693 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner