Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Tổ chức bộ máy: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2008 Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp và công chức dự bị năm 2009. 
25-11-2008 Quyết định số 1946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
25-11-2008 Quyết định số 1945/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 
21-11-2008 Quyết định số 1898/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bàn Thạch thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-11-2008 Quyết định số 1897/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. 
21-11-2008 Quyết định số 1896/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thành Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-11-2008 Quyết định số 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-11-2008 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi thành Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-11-2008 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-11-2008 Quyết định số 1892/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-11-2008 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các dự án Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-11-2008 Quyết định số 1890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
21-11-2008 Quyết định số 1889/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
18-11-2008 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ. 
17-11-2008 Quyết định số 1868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Nội vụ. 
04-11-2008 Quyết định số 1803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
04-11-2008 Quyết định số 1802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
04-11-2008 Quyết định số 1801/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 
31-10-2008 Quyết định số 1777/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 
21-10-2008 Quyết định số 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,935,933 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner