Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 122 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 
23-10-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết địnhsố53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024). 
22-10-2020 Quyết định số 1848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực dự kiến đầu tư Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên, thị xã Đông Hòa. 
22-10-2020 Quyết định số 1846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực dự kiến đầu tư Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên, thị xã Đông Hòa. 
21-10-2020 Quyết định số 1832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dự kiến đầu tư khu đô thị hỗn hợp An Phú Mới, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. 
07-10-2020 Quyết định số 1759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 
06-10-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
28-09-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ cho công tác đào tạo lái xe (xe tập lái, xe sát hạch) trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
25-09-2020 Quyết định số 1699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng dọc hai bên tuyến Quốc lộ 25 (đoạn từ cầu Trần Hưng Đạo đến tuyến tránh Quốc lộ 1) - tỷ lệ 1/2.000. 
23-09-2020 Quyết định số 1682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
21-09-2020 Quyết định số 1660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh năm 2020. 
18-09-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024). 
09-09-2020 Quyết định số 1594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Sông Cầu thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 
09-09-2020 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sơn Hòa thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 
09-09-2020 Quyết định số 1592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Phú Hòa thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 
09-09-2020 Quyết định số 1591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sông Hinh thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 
09-09-2020 Quyết định số 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tây Hòa thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 
08-09-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
04-09-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh. 
04-09-2020 Quyết định số 1537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư chỉnh trang (phía Bắc đường Ngô Gia Tự) phường Phú Đông, Phú Thạnh thuộc Đồ án Quy hoạch Khu Đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
33,829,203 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner