Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 54 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2020 Nghị quyết số 273/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. 
10-07-2020 Nghị quyết số 272/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
10-07-2020 Nghị quyết số 271/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnhPhú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
10-07-2020 Nghị quyết số 270/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
10-07-2020 Nghị quyết số 269/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 
10-07-2020 Nghị quyết số 268/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 
10-07-2020 Nghị quyết số 267/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về thực hiện giao đất, cho thuê đất; giao rừng, cho thuê rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2019. 
10-07-2020 Nghị quyết số 266/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình bê tông hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
10-07-2020 Nghị quyết số 265/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Di dời Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. 
10-07-2020 Nghị quyết số 264/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch, thị xã Đông Hòa. 
10-07-2020 Nghị quyết số 263/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. 
10-07-2020 Nghị quyết số 262/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp bách Kè biển xóm Rớ và khu vực sạt lở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
10-07-2020 Nghị quyết số 261/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc mới của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
10-07-2020 Nghị quyết số 260/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Dự án Công viên phía Nam đường lên núi Nhạn thành phố Tuy Hòa. 
10-07-2020 Nghị quyết số 259/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên và Tượng đài danh nhân Lương Văn Chánh. 
10-07-2020 Nghị quyết số 258/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa. 
10-07-2020 Nghị quyết số 257/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 1, không triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối haitỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên. 
10-07-2020 Nghị quyết số 256/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cập nhật, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
10-07-2020 Nghị quyết số 255/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
10-07-2020 Nghị quyết số 254/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương chuyển loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Phú Yên của UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị: UBND huyện Sơn Hòa. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,753 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner