Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 92 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-08-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
03-08-2020 Quyết định số 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cập nhật, bổ sung và loại bỏ các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
31-07-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cử công chức, viên chức luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
31-07-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
31-07-2020 Quyết định số 1348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị và du lịch văn hóa, sinh thái nghỉ dưỡng Biển Hồ - Đá Bia, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 
30-07-2020 Quyết định số 1331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp. 
30-07-2020 Quyết định số 1330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Yên. 
29-07-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
29-07-2020 Quyết định số 1320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên các tổ chức thuộc, trực thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 
27-07-2020 Quyết định số 1304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh. 
27-07-2020 Quyết định số 1302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dự kiến đầu tư khu đô thị hỗn hợp An Phú Mới, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. 
20-07-2020 Quyết định số 1253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. 
17-07-2020 Quyết định số 1240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019-2029 của Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa. 
17-07-2020 Quyết định số 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019-2029 của Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa. 
17-07-2020 Quyết định số 1238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019-2029 của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu. 
17-07-2020 Quyết định số 1237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019-2029 của Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. 
16-07-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
16-07-2020 Quyết định số 1228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. 
16-07-2020 Quyết định số 1123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. 
15-07-2020 Quyết định số 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 cho các địa phương. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
33,493,175 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner