Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 110 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-09-2020 Quyết định số 1594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Sông Cầu thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 
09-09-2020 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sơn Hòa thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 
09-09-2020 Quyết định số 1592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Phú Hòa thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 
09-09-2020 Quyết định số 1591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sông Hinh thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 
09-09-2020 Quyết định số 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tây Hòa thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 
08-09-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
04-09-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh. 
04-09-2020 Quyết định số 1537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư chỉnh trang (phía Bắc đường Ngô Gia Tự) phường Phú Đông, Phú Thạnh thuộc Đồ án Quy hoạch Khu Đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa. 
27-08-2020 Quyết định số 1502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và huyện Tây Hòa (bổ sung). 
26-08-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-08-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuậtvề khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
18-08-2020 Quyết định số 1434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (bổ sung). 
18-08-2020 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. 
17-08-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 22/06/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên các vùng ven biển tỉnh Phú Yên. 
13-08-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
13-08-2020 Quyết định số 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh. 
12-08-2020 Quyết định số 1396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh. 
11-08-2020 Quyết định số 1393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị An Chấn tại xã An Chấn, huyện Tuy An và xã An Phú, Tp. Tuy Hòa. 
05-08-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
03-08-2020 Quyết định số 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cập nhật, bổ sung và loại bỏ các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,588 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner