Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 86 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2016 Công văn số 01-MLCB-2016 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mục lục công báo năm 2016. 
26-12-2016 Quyết định số 3163/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
14-12-2016 Quyết định số 3055/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
23-11-2016 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 
18-11-2016 Quyết định số 2784/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. 
18-11-2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 
15-11-2016 Quyết định số 2745/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 
14-11-2016 Quyết định số 2727/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
28-10-2016 Quyết định số 2574/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
24-10-2016 Quyết định số 2521/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
24-10-2016 Quyết định số 2515/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. 
06-10-2016 Quyết định số 2378/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
20-09-2016 Quyết định số 2227/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 
20-09-2016 Quyết định số 2222/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 
20-09-2016 Quyết định số 2221/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Yên. 
20-09-2016 Quyết định số 2220/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Phú Yên. 
13-09-2016 Quyết định số 2168/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. 
05-09-2016 Quyết định số 2111/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên. 
05-09-2016 Quyết định số 2107/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
05-09-2016 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
33,018,718 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner