Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 95 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý. 
09-12-2016 Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Phú Yên. 
07-12-2016 Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định phối hợp giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người trái quy định pháp luật tại các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 
06-12-2016 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
05-12-2016 Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có sự phối hợp thực hiện của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
29-11-2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tuyến đường kè đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 
24-11-2016 Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 
23-11-2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
21-11-2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 
21-11-2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất ở 03 Khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 
16-11-2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý. 
04-11-2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
03-11-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Phú Yên. 
01-11-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
31-10-2016 Kế hoạch số 163/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 -2020. 
26-10-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 
24-10-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 
21-10-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 
19-10-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh. 
19-10-2016 Kế hoạch số 157/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm an ninh trên lĩnh vực du lịch ở Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
33,007,133 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner