Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2015

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 60 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2015 Quyết định số 2350/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành thủy sản Phú Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
26-11-2015 Quyết định số 2349/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. 
28-10-2015 Quyết định số 2090/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 
28-10-2015 Quyết định số 2087/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Đông Hòa đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2086/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Đồng Xuân đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2085/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Phú Hòa đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2084/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Sơn Hòa đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2083/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Tuy An đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2082/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Thị xã Sông Cầu đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2081/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Sông Hinh đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2080/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận thành phố Tuy Hoà đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2079/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Tây Hoà đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
26-10-2015 Quyết định số 2051/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp Phú Yên. 
14-10-2015 Quyết định số 1970/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-09-2015 Quyết định số 1774/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh về quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 
31-08-2015 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
05-08-2015 Quyết định số 1428/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính liên thông mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
04-08-2015 Kế hoạch số 109/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015-2025. 
22-07-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và mua sắm tài sản công. 
20-07-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động “hát nhạc sống” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
33,007,195 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner