Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2015

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2015 Nghị quyết số 146/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2015. 
01-07-2015 Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. 
01-07-2015 Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. 
01-07-2015 Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 
01-07-2015 Nghị quyết số 142/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. 
01-07-2015 Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
01-07-2015 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý. 
01-07-2015 Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
01-07-2015 Nghị quyết số 138/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 
01-07-2015 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
01-07-2015 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
01-07-2015 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
01-07-2015 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
12-12-2014 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 
12-12-2014 Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND, ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020. 
12-12-2014 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức. 
12-12-2014 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 
12-12-2014 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp các loại, chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính năm 2015. 
12-12-2014 Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015. 
12-12-2014 Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,013,282 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner