Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 132 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2014 Chương trình hành động số 05/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên từ năm 2015 đến năm 2020. 
08-12-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
01-12-2014 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. 
26-11-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi của tỉnh Phú Yên. 
20-11-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
19-11-2014 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
19-11-2014 Chương trình hành động số 04/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
10-11-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình xử lý và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
07-11-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
06-11-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
03-11-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất điểm dân cư Phú Hiệp 3 tại thị trấn Hòa Hiệp Trung và Khu dân cư số 5 (dọc Quốc lộ 1) tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014. 
31-10-2014 Quyết định số 1774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý. 
27-10-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh Phú Yên. 
24-10-2014 Quyết định số 1741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Ba Bản mở rộng, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 
24-10-2014 Quyết định số 1741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Ba Bản mở rộng, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 
21-10-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên. 
21-10-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên. 
15-10-2014 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
15-10-2014 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
14-10-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng cho mỗi hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
33,742,401 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner