Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2014 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
25-07-2014 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
25-07-2014 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
25-07-2014 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
25-07-2014 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 
25-07-2014 Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở UBND cấp xã để tạo nguồn cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
25-07-2014 Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, mức phụ cấp đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. 
25-07-2014 Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp. 
25-07-2014 Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020. 
25-07-2014 Nghị quyết số 109/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
25-07-2014 Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện. 
25-07-2014 Nghị quyết số 107/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. 
25-07-2014 Nghị quyết số 106/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
25-07-2014 Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 
12-12-2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND, ngày 21/9/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 
12-12-2013 Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
12-12-2013 Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
12-12-2013 Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ khuyến khích thành lập hợp tác xã và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
12-12-2013 Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp; mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô, phí vệ sinh và phí chợ trên địa bàn tỉnh. 
12-12-2013 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên về Phương án xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,935,358 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner