Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 99 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt định mức kỹ thuật và suất đầu tư các dự án lâm sinh trồng rừng đặc dụng, trồng rừng phòng hộ thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
06-12-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh. 
06-12-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. 
05-12-2013 Quyết định số 2144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. 
04-12-2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
04-12-2013 Quyết định số 2136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung các điểm khoáng sản VLXD vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
14-11-2013 Kế hoạch số 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". 
13-11-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh. 
11-11-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
08-11-2013 Kế hoạch số 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. 
08-11-2013 Kế hoạch số 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số: 56-KH/TU ngày 26/9/2013 của Tỉnh ủy về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
28-10-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung giá đất tại một số đường, đoạn đường, khu tái định cư vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2013. 
25-10-2013 Quyết định số 1884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Sơn Hòa. 
22-10-2013 Quyết định số 1861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên. 
22-10-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. 
16-10-2013 Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Duyệt điều chỉnh đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghệ cao, KKT Nam Phú Yên. 
14-10-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
14-10-2013 Quyết định số 1801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề Bánh tráng Long Bình, địa chỉ: Khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. 
14-10-2013 Quyết định số 1799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên. 
14-10-2013 Quyết định số 1781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
33,007,107 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner