Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2013 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy mô công suất, diện tích và địa điểm đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. 
01-08-2013 Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn. 
01-08-2013 Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung khoản 4 vào “Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015” ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh. 
01-08-2013 Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 
01-08-2013 Nghị quyết số 82/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
01-08-2013 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 và kế hoạch bổ sung biên chế công chức năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
01-08-2013 Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 
29-03-2013 Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
29-03-2013 Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
29-03-2013 Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án bê tông hóa đường gia¬o thông nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,002,318 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner