Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 99 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu. 
26-11-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-11-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm, đặc sản phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
07-11-2012 Quyết định số 1841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng”. 
07-11-2012 Quyết định số 1839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu quy hoạch và Thẩm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Phú Yên trực thuộc Sở Xây dựng. 
30-10-2012 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Hòa. 
24-10-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
24-10-2012 Quyết định số 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
23-10-2012 Quyết định số 1728/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành kèm theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên. 
18-10-2012 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
26-09-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 1196/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh. 
26-09-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
25-09-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ. 
25-09-2012 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên. 
20-09-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
19-09-2012 Quyết định số 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sông Hinh. 
19-09-2012 Quyết định số 1492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Sông Cầu. 
19-09-2012 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sơn Hòa. 
19-09-2012 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đồng Xuân. 
19-09-2012 Quyết định số 1489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh thành phố Tuy Hòa. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
33,135,451 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner